دلو 14 1401

غزنی: مقر ولسوالی گیرو مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بر مقر ولسوالی گیرو ولایت غزنی حمله کردند.

حمله ساعت 6 عصر دیروز صورت گرفت ،نبرد مدت 2 ساعت ادامه یافت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید.

Related posts