دلو 12 1401

غزنی: قرارگاه دشمن در شلگر هاوان کاری گردید

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر قرارگاه دشمن در منطقه چهاردیوال ولسوالی شلگر ولایت غزنی حمله راکتی نمودند.

حمله ساعت 7 صبح امروز صورت گرفت که درثران، به دشمن تلفات وارد گردید.

Related posts