دلو 14 1401

غزنی: قرارگاه دشمن در شلگر مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر قرارگاه دشمن در ولسوالی شلگر ولایت غزنی حمله کردند.

حمله ساعت 6 صبح امروز درمنطقه سینی صورت گرفت که دراثران، به دشمن تلفات وارد گردید.

Related posts