دلو 14 1401

غزنی: درحمله بر مقر ولسوالی گیرو، 3 تن پولیس کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم بر ساختمان ولسوالی گیرو ولایت غزنی حمله کردند ویک عسکر را کشته و2 تن دیگر را زخمی نمودند.

حمله دیشب صورت گرفت .خبرمیگوید عساکردشمن درجریان شب وبامداد آن قریه های فنی، لودیان ، سلمان وقریه واحد را هاوان کاری نمود که دراثارن، به دشمن حسارات سنگین وارد گردید ویک دخترک شهید شده است.

Related posts