دلو 13 1401

غزنی: درحمله بر قوای دشمن در نزدیک مرکز، 2 عسکرکشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر قوای دشمن در منطقه پیر زاده وپیر شهباز نزدیک مرکزولایت غزنی حمله کردند.

حمله ساعت 9 صبح امروز صورت گرفت،نبرد تا 3 بعد ازظهر ادامه یافت که دراثران، 2 عسکرکشته و3 تن دیگرزخمی شدند ومتباقی پای به فرارنهادند.

خبرمیگوید که درجریان نبرد، یک تن ازمجاهدین نیز به شهادت رسیده است.

Related posts