دلو 14 1401

غزنی: درحمله بر قرارگاه دشمن در گیلان، یک عراده رینجر نابود گردید

به اساس خبر، یک قرارگاه دشمن درولسوالی گیلان ولایت غزنی مورد حمله قرارگرفت.

حمله ساعت ساعت 10 وسی دقیقه چاشت امروز صورت گرفت ،نبرد مدت زیادی ادامه یافت که دراثران، یک عراده رینجر دشمن کاملا نابود گردید اما رقم تلفات جانی دشمن به دست نه امده است.

2015-06-03

Related posts