دلو 13 1401

غزنی: درحمله بر عساکردشمن در نزدیک مرکز، 3 عسکر کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر عساکردشمن درمنطقه قلعه قاضی نزدیک مرکزولایت غزنی حمله کردند.

حمله ساعت 11 چاشت امروز درحالی صورت گرفت که از کابل یک هیئت نیز آمده بود وامنیت آنان را گرفته بودند که، نبرد مدت یک ساعت ادامه یافت که دراثران، 3 عسکرکشته و2 تن دیگرزخمی شدند ومقام ولایت نیز مورد حمله موشکی قرارگرفت وبه دشمن تلفات وارد گردید.

Related posts