دلو 13 1401

غزنی: درحمله برگزمه دشمن در شلگر، یک عسکر کشته شد

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر یک گزمه اردوی اجیر در منطقه یرکتو ولسوالی شلگر ولایت غزنی حمله کردند.

حمله ساعت یک بعد ازظهر امروز صورت گرفت که دراثران، یک عسکرکشته و3 تن دیگر زخمی شدند.

Related posts