دلو 18 1401

غزنی: دراثر یک انفجار در شلگر، 4 کارمند امنیت کشته شدند

به اساس خبر، یک رینجر کارمندان اداره به اصطلاح امنیت ملی در منطقه خارخشه ولسوالی شلگر ولایت غزنی شکار ماین گردید.

انفجار ساعت 10 وسی دقیقه چاشت امروز صورت گرفت که دراثران، رینجر تخریب گردید و4 امنیت ملی دشمن کشته شدند.

خبرمیگوید متعاقبا دیگر عساکر وارد محل حادثه شدند که آنان نیز تحت آتش زیکویک ودهشکه قرار داده شدند وبه آنان نیز تلفات سنگین وارد گردید .

Related posts