دلو 09 1401

غزنی: دراثر یک انفجار درخواجه عمری، یک تن پولیس کشته شد

به اساس خبر، یک تن پولیس در ولسوالی خواجه عمری ولایت غزنی طی یک انفجار کشته شد.

انفجار ساعت 9 صبح امروز درمنطقه ده حمزه بر پولیس پیاده صورت گرفت که دراثران، پولس متذکره جابجا کشته شد.

Related posts