دلو 18 1401

غزنی: دراثر پرتاب مرمی هاوان اردوی اجیر بالای مراسم عروسی، 7 تن ملکی شهید شدند

به اساس خبر، عساکر اردوی مزدور درنزدیک مرکز ولایت غزنی، یک مراسم عروسی را هاوان کاری نمودند.

این حمله وحشیانه عساکر اجیر داخلی، ساعت 10 چاشت امروز بر منزل حاجی رحمت الله که دراین این مراسم برگذار بود، صورت گرفت که نتیجه آن، 7 تن از اشتراک کننده گان مراسم، شهید و2 تن دیگر زخمی شدند.

شاهدان عینی میگویند، درحادثه یادشده، هریک احمد فرزند شیر محمد، زکی ورفیع الله فرزند علم الدین، میرزاخان فرزند عبدالرحمن، امیر محمد فرزند شیرآغا، قاری سمیع الله واختر محمد شهید و2 تن دیگر زخمی شده اند.

Related posts