دلو 13 1401

غزنی: دراثر حمله بریک پوسته در واغظ، 2 تن پولیس کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بریک پوسته امنیتی دشمن در منطقه قلعه احمد خان ولسوالی واغظ ولایت غزنی حمله کردند.

حمله ساعت یک بجه دیشب صورت گرفت که دراثران، یک تن پولیس کشته ویک تن دیگر زخم براشت وساختمان پوسته نیز خساره مند گردید.

Related posts