دلو 13 1401

غزنی: دراثریک انفجار درنزدیک مرکز، 5 تن پولیس کشته وزخمی شدند

به اساس خبر، یک رینجر پولیس درمنطقه حکیم صاحب نزدیک مرکز ولایت غزنی شکار ماین گردید.

ماین چره دار که از دور کنترول میشد بر رینجر یاد شده منفجر گردید که دراثران، رینجر تخریب گردید و5 تن پولیس دران کشته وزخمی شدند.

Related posts