دلو 13 1401

غازی آباد: بیس دشمن در جلاله مورد حمله قرارگرفت

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر بیس جلاله ولسوالی غازی اباد حمله کردند.

حمله یک بعد ازظهر دیروز صورت گرفت که درثران، ساختمان بیس خساره مند گردید اما رقم تلفات جانی دشمن به دست نه امده است.

Related posts