دلو 13 1401

شکست بزرگ دولت افغانستان در سقوط موسی قلعه

(توضیح: این نوشته بر اساس گزارش روزنامۀ تایمز چاپ بریتانیا که سقوط ولسوالی موسی قلعه را شکست بزرگی برای حکومت افغانستان توسط طالبان خوانده بود نگاشته شده است)

سعید افغان
دولت افغانستان که ظاهرا امسال در نبود نیروهای محاربوی خارجی در صفوف مقدم نبردها با طالبان قرار دارد روزهای خیلی سختی را پشت سر میگذارد و حالت دفاعی به خود گرفته و گویا برای سقوط همه جانبه کل کشور آماده می شود.
بعد از آنکه در ابتدای سال 1394 خورشیدی طالبان عملیات موسوم به عزم خود را از قندوز آغاز کرده بودند و آن ولایت مهم شمالی را در سراشیبی سقوط قرار داده و چندین ولسوالی آن ولایت، عملا به تصرف طالبان در آمد حکومت بحران زدۀ وحدت ملی همه توجه خود را به سمت شمال معطوف ساخت که مبادا ولایات شمالی از جمله فاریاب و بدخشان و دیگر ولایت های همجوار و آسیب پذیر دچار تحولات امنیتی شده و کاملا به تصرف طالبان در بیایند، از اینرو تمام توان خود را بدان سمت متوجه ساخت و گویا به نوعی از سمت ولایات جنوبی و مخصوصا ولایت هلمند که در طول چهار ده سال اشغال، همواره بیشترین نبردها را با دولت کابل و نیروهای اشغالگر داشته است احساس امنیت نسبی کرده و کم کم بی توجه شدند، این بود که وقتی وحدت ملی با فرستادن افراد درجه یک ارگ ریاست جمهوری امثال دوستم خود غرق مستی و جنایت در ولایات شمالی بود؛ طالبان بالای ولایت هلمند تمرکز بی سابقه نموده و ولسوالی های این ولایت را آماج حملات خود قرار دادند که در مدت کوتاهی ولسوالی نوزاد و مناطق بسیاری از ولسوالی های همجوار و همینک هم ولسوالی مهم موسی قلعه را به تصرف کامل خویش درآوردند و مانع ذوق زدگی حکومت کابل شدند.
سقوط موسی قلعه چنان مهم بود که روزنامۀ تایمز چاپ بریتانیا آن را برای حکومت کابل بزرگترین شکست تلقی کرد و در مقالۀ چنین نوشت:
“طالبان شهری را تصرف کردند که بریتانیایی ها برای دفاع از آن کشته شده بودند تایمز در مقاله اش روی این نکته هم تمرکز کرده که سقوط ولسوالی موسی قلعه، با وجود کمک هوایی نیرو های امریکایی، یک شکست بزرگ برای حکومت افغانستان است به نوشته روزنامه، طیاره های قوای هوایی امریکا، حملاتی را به هدف شکست طالبان و حملات پنج روزه این گروه در شهر ستراتیژیک موسی قلعه انجام دادند، اما نتوانستند از سقوط آن جلوگیری کنند تایمز که از بریتانیا نشر میشود، به این نکته هم توجه کرده که در اینکشور، ولسوالی موسی قلعه خیلی شناخته شده است زیرا این منطقه به هلمند مربوط میشود و 453 سرباز بریتانیایی در این ولایت کشته شده اند، (تایمز همچنین نوشته) موسی قلعه … پیش از خروج نیرو های ناتو از آنجا در سال 2014، شاهد درگیری های دوامدار بود …”
و بدین ترتیب شکست موسی قلعه فاجعه غیرقابل جبران برای حکومت وحدت ملی ببار آورده است که تاثیر این سقوط در کوتاه مدت از سوی خارجی ها به معنای عدم توان رزمی و ضعف امنیتی نیروهای کابل در برابر طالبان تعبیر می شود و اما در دراز مدت اعتماد خارجی ها از حمایت حکومت کابل بطور کامل سلب خواهد شد چرا که آنها نمی خواهند در جایی سرمایه گذاری کنند و بر افرادی تکیه کنند که توان دفاع از خودشان را ندارند چه رسد به اینکه از دستاوردهای خارجی ها بتوانند حمایت کنند.
موسی قلعه بخاطر موقعیت ویژه و استراتیجیکی خود از آن جهت نیز مهم جلوه داده می شود که به گفته مقامات محلی و ارگان های مردمی سقوط این ولسوالی زمینه سقوط کل ولایت هلمند را بیش از پیش به دست طالبان مهیا ساخته است و چه بسا از هم اکنون نیروهای طالبان برای تصرف بیشتر مناطق هلمند آماده می شوند و نیروهای دولت افغانستان هم نه برای باز پس گیری موسی قلعه بلکه به فکر از دست ندادن مناطق بیشتر هلمند آمادگی می گیرند و این دستپاچگی حکومت کابل به نفع طالبان خواهد بود و بیشتر به آنها روحیه پیشروی و جاه طلبی را می دهد.

Related posts