دلو 14 1401

سمنگان: 2 پوسته دشمن در دره صوف فتح گردید

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم 2 پوسته دشمن را در ولسوالی دره صوف ولایت سمنگان فتح نمودند.
پوسته یاد شده درمناطق سرخ وزیرکی موقعیت داشت وصبح آن بعد از مقاومت فتح گردید وعساکردشمن بعد از تحمل تلفات پای به فرار نهادند.

Related posts