دلو 13 1401

سمنگان: یک قومندان اربکی با 3 تن از افراد اش در دره صفوف کشته شدند

  • به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی بر یک گزمه اربکی ها در ولسوالی دره صفوف ولایت سمنگان مورد حمله قرارگرفت.

    حمله ظهر امروز درمنطقه زیرکی صورت گرفت که در نتیجه ان، یک قومندان مشهور اربکی ها بنام ملا کریم با 3 تن از افراد اربکی اش کشته شدند. ویک تن ازمجاهدین نیز به شهادت رسیده است.

Related posts