ثالث عمر

عُمَری که اوصاف عمر -رضی‌الله‌عنه- داشت

وقتی به زندگی عمر ثالث (ملا محمدعمر مجاهد -رحمه‌الله-) نگاه ژرف داشته باشیم، درمیابیم که محور اصلی زندگی ایشان را ایمان به خدا و روز آخرت تشکیل می‌داده است. دوتا اصل مهم و ستون فقرات ایمان یک مومن، مهربانی به مسلمان‌ها و سخت‌گیری در برابر کفار (أَشِدَّاءُ عَلَى الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ) می‌باشد که ملا محمدعمر […]

وقتی به زندگی عمر ثالث (ملا محمدعمر مجاهد -رحمه‌الله-) نگاه ژرف داشته باشیم، درمیابیم که محور اصلی زندگی ایشان را ایمان به خدا و روز آخرت تشکیل می‌داده است. دوتا اصل مهم و ستون فقرات ایمان یک مومن، مهربانی به مسلمان‌ها و سخت‌گیری در برابر کفار (أَشِدَّاءُ عَلَى الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ) می‌باشد که ملا محمدعمر مجاهد -رحمه‌الله- این دو صفت شایسته را با پوشیدن جامهٔ عمل به آن به جهانیان به اثبات رساند.

 

همین غلظت و سخت‌گیری ایشان به کفار بود که هیچ‌گاه تسلیم ‌خواسته‌های ابرقدرت‌‌های جهان بسان آمریکا و اتحادیهٔ ناتو نشد و فرزند مسافر و مهاجر اسلام (اسامه تقبله‌الله) را که مثبِت عمل ایشان به -رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ- می‌باشد، به قیمت سیر نزولی حکومت اسلامی، به جهان کفر جواب منفی داده و وی را تسلیم کفار نداد، و تمام هست‌ونیست، چوکی و قدرت را فدای یک مسلمانان نمود، تا جهان اسلام در قرن بیست‌ویکم شاهد اوصاف حضرت عمر -رضی‌الله‌عنه- در قالب ملا عمر مجاهد -رحمه‌الله- باشد.

 

همین عمل و پایداری‌شان به احکام شریعت اسلامی بود که خداوند متعال وی را شایستهٔ نصرت‌ و گزینش خود در برابر جهان کفر در این عصر کرده و استکبار جهانی به رهبری آمریکا را به چالش کشیده و فرمود: «رب‌العزت ما را وعدهٔ نصرت داده، و آمریکا هشدار به شکست، ببینم که وعدهٔ کدام صادق می‌آید» که سرانجام همان شکست و افتضاح جهانی، بر آمریکا و هم‌قطارانش فرود آمد.

 

یقین و صلابت ایمانی، چنان در رگ‌رگ پیروان مکتب ملا محمدعمر -رحمه‌الله- جاری بود که لشکر تا دندان‌مسلح جهان غرب در برابرشان زانوی شکست زده و دست تسلیمی بلند کردند.

 

اگر به اوصاف ملا محمدعمر مجاهد -رحمه‌الله- توجه و دقت بیشتر و بهتر شود، متوجه خواهیم شد که بیشتر اوصاف آن با ویژگی‌ها و روش فاروق‌اعظم و عمربن‌عبدالعزیز شباهت و نزدیکی داشته است، از توکل فولادین و ایمان متین‌شان تا مایه‌گذاشتن‌ از جان، مال و فرزندانش برای احیای حکومت مقتدر اسلامی، همه مشابه هم‌ هستند. به همین علت، وی را «عمر ثالث» می‌نامیم.

 

چنان‌که ستون مهم و مستحکم پادشاه قیصر و کسری را، ابهت حضرت عمر -رضی‌الله‌عنه- به لرزه درآورده و زندگی بدون تکلف و ساده‌زیستی‌اش جهانی را متحیر و انگشت‌به‌دهان کرده بود، به همان شکل، زندگی بدون تکلف و ابهت‌ناک ملا محمدعمر -رحمه‌الله- در این عصر متمدن، قیصر و کسراها را شماتت‌ز‌ده کرد، و جهان اسلام وی را مردی از جنس مردان راستین صدر اسلام می‌دانست.

 

چنان‌که مدیر شبکهٔ الجزائر در افغانستان که در ضمن هیئت علمای جهان اسلام به دیدار امیرالمومنین ملا محمدعمر -رحمه‌الله- مشرف شده بود، می‌فرماید: “در لباس غیر مفشن، کهنه و چهرهٔ مظلوم ملا محمدعمر هیبت و وقاری دیده می‌شد که غرور‌آفرین و ابهت‌ناک بود”.

 

از الله منان می‌خواهیم تا روح ایشان را در صفوف صلحاء، مجاهدین و انبیاء محشور بدارد. (آمین یا رب العالمین)