ششم جدی؛ روزی تاریک، اما آغاز فروپاشی ابرقدرت شرق

نویسنده: محمد سادات امروز، ۶جدی مصادف با سالروز تجاوز قشون سرخ شوروی سابق برافغانستان است. چهل و چهار سال پیش از امروز به تاریخ ششم جدی سال۱۳۵۸شمسی ۲۵هزار سرباز شوروی سابق که با تجهیزات پیشرفتهء نظامی مجهز بودند به یکباره‌گی وارد افغانستان شدند. اما گفته شده که سپس تعداد این سربازان به بیشتر از یک صد هزار […]

نویسنده: محمد سادات

امروز، ۶جدی مصادف با سالروز تجاوز قشون سرخ شوروی سابق برافغانستان است.

چهل و چهار سال پیش از امروز به تاریخ ششم جدی سال۱۳۵۸شمسی ۲۵هزار سرباز شوروی سابق که با تجهیزات پیشرفتهء نظامی مجهز بودند به یکباره‌گی وارد افغانستان شدند. اما گفته شده که سپس تعداد این سربازان به بیشتر از یک صد هزار تن افزایش یافت.

با ورود سربازان قشون سرخ شوروی سابق بر افغانستان، حفیظ الله امین رئیس جمهور وقت به قتل رسید و ببرک کارمل به همکاری شوروی سابق به قدرت رسید.

 

شوروی ده سال در باتلاق افغانستان (گورستان امپراتورها) گیر کرد و سرانجام نه تنها با خفت و خواری مجبور به ترک این دیار گردید، بلکه دچار چنان بحران عمیقی گشت که مجبور به اعلام انحلال اتحاد جماهیر شوروی گردید و به برکت خون شهدای ملت افغانستان، سر زمین‌های دیگر مسلمانان نیز طعم آزادی و استقلال را چشیدند.

آری افغانستان کشوری که در یکی از سوق الجیشی ترین مناطق دنیا قرار گرفته و همواره قدرت‌های شرقی و غربی چشم طمع به آن دوخته و سعی در استعمار آن داشته‌اند. اما هرگز نتوانسته‌اند به این آرزوی خود جامه‌ی عمل بپوشانند.

افغانستان یکی از مناطقی است که به گواهی تاریخ دارای سابقه‌ی بسیار کهن و تمدن دیرینه‌ای است و زیستگاه بشر از زمان ماد‌ها و شاید قبل از آن بوده است، از این رو شاهد درگیری‌ها و جنگ‌های فراوانی بوده و اقوام مختلفی آنرا مورد تاخت و تازه قرار داده‌اند. اما آنچه مهم و درخور توجه است آنکه در تاریخ این سرزمین، غارتگران و زورگویان هرگز نتوانسته‌اند به سر و سامانی برسند و این ملت را زیر سلطه زورگویی خویش مجبور قبول فرهنگ و دین و آیین خود نمایند.

و آنچه در این دو قرن اخیر از جنگ‌های ملل دیگر با ملت افغانستان به یادگار مانده، این ضرب المثل را در اذهان جهانیان پرورانده است: افغانستان گورستان امپراتورها است.

 

و قطعا در پس هر روز سیاه و شب تاریکی روزی روشن و خورشیدی درخشان طلوع خواهد کرد و اینک امید آن داریم که خورشید درخشان این سرزمین طلوع کرده و روز بروز بر نور آن افزوده خواهد گشت و درخشندگی و رونق در تمام ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی چشم جهانیان را خیره خواهد کرد و عالمی از آن منور خواهد شد.

به امید آن روز.

و ما ذالک علی الله بعزیز.