۱۰حوت

۱۰سخن در مورد دهم‌حوت

۱. دهم‌حوت؛ روزی‌که دشمن ناباور به خود آمد و به شکست مفتضحانۀ خود از این خطۀ مردخیز (افغانستان) پی‌برد و به شکست خویش اعتراف نمود و در «توافق‌نامه» نوشت و امضاء کرد که دیگر به این سرزمین نخواهد ماند؛ ۲. دهم‌حوت؛ روزی که دشمن از اریکۀ قدرت افتاد و حرف خود را که می‌گفت در […]

۱. دهم‌حوت؛ روزی‌که دشمن ناباور به خود آمد و به شکست مفتضحانۀ خود از این خطۀ مردخیز (افغانستان) پی‌برد و به شکست خویش اعتراف نمود و در «توافق‌نامه» نوشت و امضاء کرد که دیگر به این سرزمین نخواهد ماند؛

۲. دهم‌حوت؛ روزی که دشمن از اریکۀ قدرت افتاد و حرف خود را که می‌گفت در جهان تنها او باید حرف اول را بزند، پس‌گرفت و در جلوی انظار جهانی‌ها سر افکندگی، رسوایی و ذلیلی خود را قبول کرد؛

۳. دهم‌حوت؛ روزی که منافقین بی‌قرار بودند که اگر امریکا از افغانستان بیرون شود، سرنوشت ما چه خواهد شد! آمریکا و ناتو در فکر راه فرار بودند و منافقین (رژیم ادارۀ کابل) التماس می‌کردند که ما را تنها نگذارید؛

۴. دهم‌حوت؛ روزی که آمریکا و هوادارانش توانستند از زیر چکمۀ غازیان افغان، خود را با توافق‌نامۀ پایانِ اشغال، آزاد سازند و به طور همیشه افغانستان را ترک گویند و هرگز به سوی این سرزمینِ غازیان با چشم‌کج نگاه ننمایند؛

۵. دهم‌حوت؛ روزِ تکرار خوش‌حالی مردم مؤمن و با عزت افغانستان و روزِ غمگینی دشمن نادان و منافقان است. طلوع روز دهم‌حوت، تکرار روز سرنوشت‌ساز و تاریخی در تاریخ مردم مسلمان افغانستان است؛

۶. دهم‌حوت؛ روزی که بعد از بیست‌سال مبارزه، مردم ما آن عزت گم‌شده خویش را حاصل کردند و در این روز سرنوشت کشور ما تغییر کرد و تمام مسلمانان جهان برای‌ما تبریک گفت؛

۷. دهم‌حوت؛ روزی که کشور صاحبان و مالکان اصلی خود را که در حقیقت فرزندان واقعی این سرزمین بودند پیدا کرد و سرنوشت این مرز‌و‌بوم به دست فرزندان اصیلش رقم خورد؛

۸. دهم‌حوت؛ روزی که نه ما آن را فراموش می‌کنیم و نه دشمن ما. تکرار دهم‌حوت برای ما و ملت ما جشن‌ خوشحالی و برای دشمن ناکام ما افزون‌کنندۀ ماتم شرمساری‌اش می‌باشد؛

۹. دهم‌حوت؛ روزی که تمام مسلمان‌ها در آن روز بیشتر بر آینده‌اش امیدوار بوده و آینده را از آن اسلام و مسلمانان می‌خواندند که الحمدلله چنین شد؛

۱۰. دهم‌حوت؛ روزی که گلیم اشغال از سرزمین افغان‌ها برچیده شد و دست تجاوز، وحشت و ظلم از این خاک کوتاه گشت و از دسترس خارج شد.
الحَمْدُ ِلله!