هشتمین سالروز شهادت امیرِ مدبر

در زمانی‌که فتنه خوارج در اوج قدرت و دبدبه خویش قرار داشت و تعدادی از رهبران مجاهدین در سراسر جهان با فهم اندکی که از آن گروه داشتند و به دام فتنه آنها افتاده بودند و تعدادی هم می‌خواستند برای آنها سرباز‌گیری نموده و از معضل پیش آمده که همانا وفات ملا محمد‌عمر‌مجاهد رحمه‌الله بود، سوء‌استفاده کنند؛ اما امیر مدبر، تقبله‌الله صفِ امارت اسلامی را متحد و قائم نگه داشته و از بروز اختلافات و ناهنجاری‌ها به طور سریع جلوگیری نمود.

اولِ جوزا برابر است با هشتمین سالروز شهادت دومین امیر امارت اسلامی. در اول جوزای سال۱۳۹۵ هجری‌شمسی امت‌اسلامی یکی دیگر از فرزندان رشید خویش را از دست داد، طیاره‌های بی‌سرنشین نیروهای اشغالگر و جنایت‌کار آمریکایی به سلسله جنایات دوام‌دار خویش یک‌بار دیگر در مناطق مرزی به موتر حامل امیرالمؤمنین شهید «ملا‌اختر محمد‌منصور» تقبله‌الله حمله نمود که امیرِ مدبر امارت‌اسلامی در اثر آن حمله‌ی بزدلانه دشمن مکار به درجه رفیع شهادت نائل گردید و جسد مبارک و نازکش به آتش بم و بارود دشمن کباب شد.

شهید مدبر، امیر‌المؤمنین ملا‌اختر‌ محمد‌منصور در جریان قیادت خویش بعد از وفات ملا محمد‌عمر مجاهد رحمه‌الله، در زمانی‌که فتنه خوارج در اوج قدرت و دبدبه خویش قرار داشت و تعدادی از رهبران مجاهدین در سراسر جهان با فهم اندکی که از آن گروه داشتند و به دام فتنه آنها افتاده بودند و تعدادی هم می‌خواستند برای آنها سرباز‌گیری نموده و از معضل پیش آمده که همانا وفات ملا محمد‌عمر‌مجاهد رحمه‌الله بود، سوء‌استفاده کنند؛ اما امیر مدبر، تقبله‌الله صفِ امارت اسلامی را متحد و قائم نگه داشته و از بروز اختلافات و ناهنجاری‌ها به طور سریع جلوگیری نمود. عواملی که می‌خواستند سبب اختلافات و تفرقه در بین مجاهدین گردیده و مجاهدین را به راه دیگری سوق دهند، به آنها رسیدگی کرده و آتش اختلاف را با آب اتحاد خاموش کرد.

در جریان قیادت این شخصیت مدبر، دامنه‌ی فتوحات از قریه‌جات به ولسوالی‌ها و از ولسوالی‌ها به مراکز ولایات کشانیده شد. مجاهدین روز‌به‌روز در حال پیشرفت و ساحات زیادی را از دشمن یکی‌پی‌دیگری تصرف نموده، ساحات زیادی در ولایات محتلف کشور فتح و عناصر شریر دشمن از بین برده شد. از جمله فتوحاتی که در زمان قیادت امیر مدبر به وقوع پیوست، می‌توان به‌عنوان مشت‌نمونه‌ی خروار، فتح مرکز ولایت قندوز در ششمِ میزان سال‌۱۳۹۴ ه. ش را نام برد. بعد از سقوط حکومت امارت‌اسلامی از سال ۲۰۰۱‌م این اولین دست‌آورد و حماسه بزرگ در جهت فتوحات محسوب می‌شد؛ زیرا اولین مرکز ولایت و وسیع‌ترین شهرستان بود که توسط نیروهای امارت‌اسلامی فتح گردید. فتح آن ولایت از هر نگاه برای دشمن سخت و سنگین تمام شد، دبدبه و شوکت دشمن به هم خورد‌ یک لشکر تا دندان مسلح که از حمایت جانی، مالی و لوجستیکی بیش از ۴۸‌کشور خارجی بر خوردار بود، شکست سنگین خورده و فرار را بر قرار ترجیح دادند.

امیر مدبر همیشه برای مجاهدین و مسئولین توصیه می‌نمودند تا با مردم و ملت مظلوم رفتار نیک داشته با آنها مشوره نمایید؛ زیرا آنها در این راه فرزندان‌شان را شهید داده‌اند، به همین خاطر بالای ما حق دارند و به حیث بندگان الله متعال از اختلافات سمتی، زبانی و قومی جداً خود‌داری نماییم.

و در پایان اینکه در وصف امیرِ مدبر خویش اگر هزاران مقاله هم بنویسیم، بازهم در توصیف آن اذهان ما عاجز است.