رهبر افتخارات!

از سوی دیگر دفتر سیاسی که توسط شما در قطر باز شد تمام جهان را انگشت به دندان کرد و شکست فراموش نشدنی در عرصه سیاست به آمریکا داد.

هشت سال پیش در چنین روزی چنان ستاره درخشانی از مدار ستارگان امارت اسلامی سقوط کرد که خلای‌شان هرگز پر نشد. ستاره مذکور امیرالمؤمنین ملا اخترمحمد منصور تقبله‌الله بود که قربانی خود را در حالت غربت به درگاه خداوند تقدیم نمود. چند سخنی را به مناسب سالگرد روز شهادت شان به روح مرحوم ایشان عرض می‌دارم.

رهبر! پروردگار پیکر سوخته‌ تان را بیامرزد، شما رهبر بزرگ جهاد بودید، منار بلند سیاست بودید، واقعاً در عشق دیوانه بودید، مانند منصور از دار استقبال کردید، به عهد خود وفا نمودید، رهبری که بر نقش قدم عمر سیر نمود و لشکر عمری را وارد میدان فتوحات کرد.

رهبر! فداکاری‌های شما فراموش شدنی نیست؛ یقیناً لشکر عمری با نصرت خاص خداوند متعال و به سبب تلاش‌های پی‌هم شما آمریکا و متحدانش را در عرصه نظامی با شکست مواجه کرد، از سوی دیگر دفتر سیاسی که توسط شما در قطر باز شد تمام جهان را انگشت به دندان کرد و شکست فراموش نشدنی در عرصه سیاست به آمریکا داد.

رهبر! تدبیر و تفکر سیاسی شما تمام نیروهای زیرک و پیشرفته دنیا را که _[معاذالله]_ ادعای خدایی می‌کردند، به زانو درآورد، آن هم در زمانی که دو سال و نیم وفات رهبر خود مرحوم ملاصاحب رحمه‌الله را من‌حیث راز مهم نزد خود نگه داشتید. دشمنان صف و مملکت ما را اجازه ندادید که با استفاده از وفات رهبر روحیه نیروی امارت را کم کنند و این صف را از هم بپاشند بلکه برعکس، خبر وفات رهبر را در زمانی اظهار نمودید که قدرت شما دشمن را در میدان نظامی با شکست مواجه نموده بود. آفرین بر طرز تفکر تان رهبر!

رهبر! می‌دانیم که فداکاری شما نه برای به دست آوردن پول و مال و نه برای مال دنیا بود بلکه برای انتقام گرفتن مصائب، دردها و ناله‌های ملت مظلوم مسلمان بوده است و قربانی تان برای عملی نمودن تعهدی بود که با استشهادیان بسته بودید.

رهبر! ما همه به عنوان رهروان این مسیر مقدس و پاک بر نقش قدم شما قدم می‌گذاریم، ان‌شاءالله خون و فداکاری‌های شما رنگ خواهد آورد. خداوند در بهشت مقامات بلندی را به پیکر سوخته شما عنایت فرماید. آمین!