دلو 13 1401

زابل : 5 عسکر اردوی اجیر در قلات زنده دستگیر شدند

از ولایت زابل اطلاع رسیده است که روز گذشته حوالی ساعت یک بعد از ظهر، پس از کسب معلومات دقیق ، از افراد ارتباطی در صفوف دشمن ، 5 عسکر اردوی اجیر که در یک موتر شخصی سفر می کردند، در منطقۀ نورک شهر قلات ، برشاهراه کابل – قندهار زنده دستگیر شدند .

افراد مذکور ،در ولسوالی مقر ولایت غزنی د یک پوستۀ اردوی اجیر برای دشمن خدمت می کردند که اسامی شان شرح ذیل می باشد :

جاوید ، عبدالرحمن ، ولایت خان و سید درویش همه باشندگان جلال آباد هستند .

دوسیه افراد مذکور به محکمۀ شرعی امارت اسلامی سپرده شده است .

2015/6/8

Related posts