دلو 13 1401

زابل : 4 موتر نظامی دشمن در قلات تخریب گردید

از ولایت زابل اطلاع رسیده است که امروز ظهر در منطقۀ خالای شهر قلات ، دشمن اجیر عملیاتی را آغاز کرد که حوالی ساعت 3 بعد از ظهر به این سو ، 3 موتر زرهی و یک رینجر دشمن توسط ماین های مجاهدین تخریب گردیده است .

دراین انفجارات یک قومندان مهم اردوی اجیر – محمد اکبر – تا سرحد مرگ زخمی شده است و تعدادی از عساکر اجیر نیز کشته و زخمی شده اند که از البته از تعداد شان اطلاع دقیقی در دست نیست .

2015/6/3

Related posts