دلو 13 1401

زابل : 4 عسکر دشمن در شهر صفاهلاک و 5 تن دیگر زخمی شدند

از ولایت زابل اطلاع رسیده است که روز گذشته حوالی ساعت 9 صبح ، در منطقۀ خاران کوتۀ ولسوالی شهر صفا ، در طی حملۀ تاکتیکی مجاهدین امارت اسلامی 2 عسکر دشمن بشدت زخمی شدند .

همچنین در منطقۀ سوختی این ولسوالی حوالی ساعت 11 ظهر روز گذشته ، در طی حملۀ مسلحانۀ مجاهدین 4 عسکر دشمن جابجا بهلاکت رسیده و 3 تن دیگر بشدت زخمی شده اند .

قابل یاد آوری است که دیشب اجیران داخلی در این ولسوالی بر بعضی قریه ها نیز چاپه انداخته اند که در طی آن بکسی زیانی نرسیده است .

2015/5/25

 

Related posts