دلو 13 1401

زابل : 3 تن از اجیران در شاه جوی کشته شدند

از ولایت زابل اطلاع رسیده است که امروز حوالی ساعت 8 صبح ، در منطقۀ شبار ولسوالی شاه جوی، گزمۀ پیادۀ دشمن اجیر هدف انفجار ماین قرارار گرفته است که در اثر آن یک عسکر جابجا بهلاکت رسیده است .

نیم ساعت پس از این انفجار، در منطقۀ تازی این ولسوالی ، انفجار دیگری صورت گرفت که دو اجیر دیگر در اثر آن جابجا بهلاکت رسیدند .

2015/6/6

Related posts