دلو 13 1401

زابل : 2 عسکر دشمن در شاه جوی بهلاکت رسیدند

از ولایت زابل اطلاع رسیده است که امرو زحوالی ساعت 7 صبح ، عساکر اجیر در منطقۀ غلام رباط ولسوالی شاه جوی مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین قرار گرفته اند .

در این عملیات که نیم ساعت دوام داشت، در طی آن به دشمن تلفات وارد شده است اما از جزئیات آن اطلاع دقیقی در دست نیست .

همچنان امروز حوالی ساعت 12 بجه ، 2 عسکر پیادۀ دشمن در منطقۀ بازرگان این ولسوالی در حملۀ مسلحانۀ مجاهدین بهلاکت رسیده اند .

2015/5/29

Related posts