دلو 13 1401

زابل : 2 عسکر اجیر در شاه جوی کشته شدند

روز گذشته حوالی ساعت 11 ظهر، دو عسکر پیادۀ دشمن اجیر در ولسوالی شاه جوی ولایت زابل ، در اثر انفجار ماین مجاهدین بهلاکت رسیده اند .

این انفجار بر شاهراه کابل قندهار در منطقۀ گاجوی انجام گرفته است .

2015/6/8

Related posts