دلو 13 1401

زابل : یک موتر کوماز دشمن در سیوری تخریب شد

از ولایت زابل اطلاع رسیده است که روز گذشته حوالی ساعت 8 صبح ، کمپاین اردوی اجیر در ولسوالی سیوری هدف توپ 75 میلی متری مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است .

همچنین حوالی ساعت 6 عصر، در منطقۀ گرابند این ولسوالی ، پوستۀ دشمن اجیر مورد حملۀ مسلحانۀ مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است که در طی آن یک موتر کوماز دشمن اجیر کاملا تخریب گردید و تمام سرنشیان آن نیز کشته و زخمی شدند .

2015/5/30

Related posts