دلو 13 1401

زابل : یک منطقه در شاه جوی از وجود دشمن تصفیه شد

از ولایت زابل خبر رسیده است که مجاهدین امارت اسلامی دیشب در جریان عملیات ” عـــزم ” منطقۀ چینو را در ولسالی شاه جوی ،از وجود منحوس ملیشه های اربکی بطور کامل تصفیه نمود ه اند .

در این عملیات یک اربکی وحشی و ظالم – فضل – بهلاکت رسید و متباقی از منطقه پا بفرار گذاشتند .

2015/6/4

Related posts