دلو 09 1401

زابل : یک عسکر در هر صفا بهلاکت رسید

روز گذشته حوالی ساعت 10 صبح ، گزمۀ پیادۀ دشمن اجیرنزدیک پمپ عبدالعزیز در مربوطات شهر صفا هدف انفجار ماین قرار گرفت که در اثر آن یک عسکر جابجا کشته شد و یک تن دیگر زخمی گردید.
2015/5/31

Related posts