دلو 09 1401

زابل : کمپاین دشمن در اتغر هدف هاوان قرار گرفت

از ولایت زابل اطلاع رسیده است که روز گذشته حوالی ساعت 10 صبح ، کمپاین دشمن اجیر در ولسوالی اتغر هدف هاوان مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفت .

در این عملیات به دشمن تلفات وارد شده است اما از جزئیات آن اطلاع دقیقی در دست نیست .

در همین حال معلومات تازه حاکی است ، در طی حملۀ روز چهار شنبۀ مجاهدین بر قوای دشمن که از سوی ولسوالی معروف در حرکت بود، 10 تانک و موتر دشمن کاملا تخریب شده است و به دشمن تلفات سنگین جانی وارد شده است .

قوای متذکره شام روز گذشته باز بسوی ولسوالی معروف گریخته است .

2015/5/29

Related posts