دلو 14 1401

زابل : کشته وزخمی 4 عسکر اجیر درارغنداب

ازولایت زابل خبر رسیده است که حوالی ساعت 10 بجه صبح روز گذشته ، 2 عراده موتر سایکل اجیران درمنطقه سرخ سنگ ازمربوطات ولسوالی ارغنداب هدف انفجارات ماین قرار گرفته است .

دراین انفجارات هردو موترسایکل تخریب گردیده و4 تن ازاجیران که برآنان سوار بودند کشته وزخمی شده اند .

2015/7/30

Related posts