دلو 09 1401

زابل : مراسم فاتحه وقرآن خوانی برای مرحوم امیرالمؤمنین  وبیعت با امیر تازهء تعیین شده درقلات نیز برگزار شد

ازولایت زابل خبر رسیده است که روز گذشته ، مراسم فاتحه وقرآن خوانی برای مرحوم امیرالمؤمنین ملامحمد عمر مجاهد ( رحمه الله ) ازسوی علماء کرام ومتنفذین قومی  درمناطق  مختلف شهر قلات مرکز این ولایت برگزار شد .

خبرمی افزاید که  پس ازختم قرآن ودعا افراد مذکور   با امیر تازهء تعیین شده امارت اسلامی ( ملااخترمحمد منصور ) بیعت نمودند .

2015/8/2

Related posts