دلو 13 1401

زابل : مراسم فاتحه خوانی وبیعت به رهبری قومندان جهادی مولوی عبدالقیوم هلال درقلات برگزارشد

ازولایت زابل خبر رسیده است که صبح امروز ، مراسم ختم قرآن عظیم الشان وفاتحه خوانی درمربوطات شهر قلات مرکز این ولایت برگزار گردیده است .

درمراسمی که به همین منظور درمربوطات شهر قلات مرکز این ولایت به هبری قومندان جهادی مولوی عبدالقیوم هلال برگزارشد ، حدود 300 تن ازمجاهدین وشخصیت های متنفذ اشتراک داشتند ، اشتراک کنندگان برای امیرالمؤمنین ملامحمد عمر مجاهد ( رحمه الله ) ختم قرآن عظیم الشان وبه وروح اش اتحاف دعا کردند .

خبرمی فزاید که اشتراک کنندگان جلسه پس ازختم قرآن ودعا به رهبری مولوی عبدالقیوم هلال با امیر تازهء تعیین شده امارت اسلامی ملااخترمحمد منصور بیعت شان را اعلان کردند .

Related posts