دلو 14 1401

زابل : قوای دشمن در شملزی مورد حمله قرار گرفت

مجاهدین امارت اسلامی از ولایت زابل خبر داده اند که بعد از ظهر امروز ، یک قوای دشمن که شامل چندین تانک و موتر بود، از زنجیر ولسوالی شملزی خارج شده و بسوی سپینو خونو در حرکت بودند که حوالی ساعت 5 عصر ، در منطقۀ دروازگی مورد حملۀ شدید مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفتند .

در این عملیات دشمن با متحمل شدن تلفات مجبور به عقب نشنیی شده است اما از تلفات وارده به آنان اطلاع دقیقی در دست نیست .

2015/6/8

Related posts