دلو 13 1401

زابل : سلسلۀ  فاتحه خوانی وبیعت  درولسوالی های ارغنداب وسیوری ادامه دارد

زولایت زابل خبر رسیده است که امروزنیز سلسلۀ ختم قرآن عظیم الشان وفاتحه خوانی بمناسبت فوت امیر المؤمنین ملامحد عمر مجاهد ( رحمه الله ) وبیعت با امیرتازهء تعیین شده  درولسوالی های ارغنداب وسیوری جریان دارد .

2015/8/4

Related posts