دلو 14 1401

زابل : درحمله برتعمیرمرکزی ولسوالی اتغر یک عسکر اجیر کشته شد

ازولایت زابل خبر رسیده است که عصر روز گذشته ، تعمیر مرکزی ولسوالی اتغر مورد حمله مسلحانه مجاهدین امارت اسلامی قرار گرفته است .

دراین حمله یک عسکر دشمن جابجا کشته شده است .

2015/8/12

Related posts