دلو 13 1401

زابل : باز داشت یک عسکر فراری ازمرکز ولایت درنوبهار

ازولایت زابل خبر رسیده است که یک عسکر دشمن درولسوالی نوبهار ازسوی مجاهدین امارت اسلامی باز داشت شده است .

عسکر مذکور درمنطقه احمد قلعه این ولسوالی زمانی باز داشت شد که ازمرکز ولسوالی شینکی فرار کرده  وراه را گم کرده بود .

2015/8/17

Related posts