دلو 13 1401

زابل : اظهار غمشریکی مجاهدین امارت اسلامی با خانوادهء‌ شهدای قریۀ بابو

ازولایت زابل خبر رسیده است که اعضای کمیسیون این ولایت ومجاهدین امارت اسلامی ولسوالی نوبهار به منظور غمشریکی  ودل جوی باخانواده شهدای که روز گذشته ازسوی دشمن درمنطقۀ بابو بشهادت رسیده بودند ، با خانوادهء‌ شهدا دیدار کردند وتسلیت وهمدردی عمیق شان را به خانوادهء  شهدای مذکور ابراز نمودند .

خبرمی افزاید که مردم منطقه ازمجاهدین امارت اسلامی زیاد متاثر شدند  وبه مجاهدین اطمینان دادند که ما به تلبیغات پوچی دشمن هرگزفریب نخوریم وانشاء الله تا آخرین رمق زندگی با مجاهدین امارت اسلامی همکار وهمپیمان باقی خواهند ماند .

Related posts