دلو 12 1401

در اثر انفجار های تاکتیکی ماین در شهر قندهار به دشمن تلفات وارد گردید

از ولایت قندهار اطلاع رسیده است که دیشب حوالی ساعت 12 و نیم ، در حوزۀ امنیتی 7 شهر قندهار، در منطقۀ میرویس مینۀ شهر قندهار، منسوبین پولیس اجیر هدف 2 انفجار تاکتیکی ماین قرار گرفتند .

پس از این انفجارها، پولیس های دیگر بمنطقه رسیدند که 2 انفجار نیرومند دیگر بالای آنان انجام گرفت .

در این هردو انفجار به دشمن تلفات سنگینی وارد شده است اما از جزئیات آن اطلاع دقیقی در دست نیست .

2015-07-14

Related posts