دلو 13 1401

درنزدیک مرکز قندز، 3 قریه بزرگ از لوث اربکی ها پاکسازی گردید

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم طی یک عملیات تصفوی قریه های تگاویان، خزانی وکنپو شاخ را درنزدیک مرکزولایت قندز، از لوث ملیشه های اربکی تصفیه نمودند.

عملیات ساعت 8 صبح امروز آغاز گردید وتاناوقت ادامه یافت که دراثر آن، هرسه قریه متذکره از لوث دشمن پاکسازی گردید و5 تن اربکی کشته ومتباقی پای به فرار نهادند

Related posts