دلو 12 1401

دربغلان مرکزی یک قرارگاه، 3 پوسته فتح ومنطقه وسیعی تصفیه گردید

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در جریان عملیات العزم در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان شمار زیاد مراکز دشمن را فتح نمودند.

مراکز یاد شده که درمنطقه بایسقال آن ولسوالی موقعیت داشت ناوقت دیشب تحت حملات شدید مجاهدین قرارگرفت،نبرد تا صبح ادامه یافت  که درنتیجه آن، 3 پوسته اربکی ها، یک قرارگاه ویک حوزه دشمن کاملا فتح گردید وعساکر مستقر دران،به فرار موفق شدند ودرجریان نبرد به دشمن تلفات وارد گردیده اما دقیقا رقم آن به دست نه امده است.

خبرمیگوید که بافتح این مراکز دشمن، قریه های لرخاویان، ملکیان،عبدالله جان، ارباب عیسی، حاجی موسی وقریه خدای رام  ومنطقه وسیعی  از لوث ملیشه های اربکی کاملا تصفیه گردید.

Related posts