دلو 13 1401

دراثر یک انفجار درنزدیک مرکز قندز، سارنوال نظامی دشمن کشته شد

به اساس خبر، موتر نوع سراچه حلیم سارنوال نظامی درمنطقه جاده آزادی شهر قندز شکار ماین گردید.

انفجار ساعت 10 چاشت امروز صورت گرفت که دراثران، حلیم سارنوال نظامی متذکره جابجا کشته  وموتر وی کاملا نابود گردید.

Related posts