دلو 12 1401

دراثر انفجار بری رینجر در زرمت، 3 عسکر کشته شدند

به اساس خبر، یک رینجر اردوی اجیر در ولسوالی زرمت ولایت پکتیا شکار ماین گردید.

انفجار ساعت 8 صبح امروز درمنطقه سورکی صورت گرفت که دراثران، رینجر تخریب گردید و3 عسکر دران کشته شدند.

Related posts