دلو 13 1401

دراثر انفجار بریک رینجردرسیدآباد، یک عسکر کشته شد

به اساس خبر، یک رینجر اردوی اجیر در ولسوالی سیدآباد ولایت میدان وردگ شکار ماین گردید.

انفجار ساعت 10 چاشت امروز درمنطقه سی سی صورت گرفت که دراثران، رینجر تخریب گردید و2 عسکردران زخمی شدند.

Related posts