دلو 13 1401

دراثریک انفجار درسیداباد، 2 عسکربهلاکت رسیدند

به اساس خبر، ماین در ولسوالی سیداباد ولایت میدان وردگ عساکردشمن را هدف قرار داد.

انفجار ساعت 6 صبح امروز درمنطقه اوتریو صورت گرفت که دراثران، 2 عسکردشمن کشته شدند.

Related posts