دلو 14 1401

دراثریک انفجار درسیداباد، 2عسکر کشته شدند

به اساس خبر، مجاهدین امارت اسلامی در سلسله عملیات آغاز یافتۀ العزم 2 عسکردشمن را طی یک انفجار در سیدآباد ولایت میدان وردگ کشتند.

انفجار ساعت 6 وسی دقیقه صبح امروز درمنطقه اوتریو صورت گرفت که دراثران، 2 عسکر کشته ویک تن دیگر شدیدا زخمی شدند.

Related posts