دلو 13 1401

دای کندی : درطی حمله برپوسته درگیزاب  5 عسکر دشمن کشته وزخمی شدند

مجاهدین امارت اسلامی ازولایت دایکندی خبرداده اند که صبح روز گذشته ،  یک پوستۀ دشمن را درمنطقه بومی یاگدل باش ازمربوطات ولسوالی گیزاب مورد حمله مسلحانه قرارداده اند .

دراین حمله 2 عسکر دشمن جابجا کشته شده و3 دیگر نیز بشدت زخمی شده اند .

2015/6/11

Related posts