دلو 13 1401

دایکندی : 3 موتر در گیزاب تخریب گردیده است و جنگ ادامه دارد

گذارش های رسیده از ولایت دایکندی حاکی است که امروز صبح در منطقۀ خلج ولسوالی گیزاب،درگیری شدیدی میان مجاهدین امارت اسلامی و دشمن اجیر آغاز شده است .

در این درگیری 2 عراده موتر زرهی و یک رینجر دشمن در اثر انفجار ماین های مجاهدین کاملا تخریب شده است و سرنشینان موترهای مذکور نیز کشته شده اند .

همچنین در اثر انفجار ماین ، یک مسلکی هاوان دشمن بهمراه هاوان خود تکه تکه شده است و 3 عسکر اجیر نیز در طی درگیری مسلحانه بهلاکت رسیده اند .

این درگیری هم اکنون نیز جریان دارد و حوالی عصر ، طیاره های دشمن نیز بمنطقه رسیده اند و بمباران شدیدی را آغاز نموده اند که بحمدالله تا کنون بکسی زیانی نرسیده است .

2015/6/4

Related posts